Невероятната история на един новодомец
   
       Преди няколко години един американец си купил къща и решил да я ремонтира и преустрои според собствените си изисквания. Когато разкопал циментовия под, за да смени канализацията, се натъкнал на сейф.

       Изумлението му било огромно, а очакванията за съдържанието на сейфа още по-големи. Наложило се да разреже сейфа с помощта на флекс, тъй като нямал ключ, а любопитството надделяло и не искал да губи време и да търси ключар.

       Изненадите обаче продължавали.
      
       В сейфа имало куфар, който също бил заключен. Разбиването на куфара донесло огромно разочарование на американеца. Вместо очакваните скъпоценни вещи или поне банкноти, в куфара имало два празни буркана и найлонов плик.

      
       След като поразпитал съседите за стария собственик, новодомецът научил стара легенда, според която преди около 50 години в този дом живеело младо семейство. Жената и новороденото дете починали и опечаленият набожен съпруг затворил душите им в буркани, затворил ги в сейф и ги закопал в основите на къщата, за да бъдат близко до него.
      
   

Светът в снимки
 
 

За връзка: bg53site@gmail.com